Khana Khazana, Pradhan Nagar, Siliguri

Khana Khazana, Pradhan Nagar, Siliguri

Average Reviews

Photos

Description

Khana Khazana is a restaurant located at Pradhan Nagar, Siliguri.